Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2013

annika
7688 c9a2 390
Reposted fromlaurien laurien viatobecontinued tobecontinued
annika
2626 9357 390
Reposted frommayy mayy viatobecontinued tobecontinued
annika
2486 5256 390
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viatobecontinued tobecontinued
annika
  - Wiesz, odchodzę.
  - Wiedziałam, że odejdziesz.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted fromIriss Iriss viatobecontinued tobecontinued
annika
2455 56f4 390
annika
-Jak leci ?
-Równo w dół .
— niestety
Reposted fromkaloryfer kaloryfer viatobecontinued tobecontinued
annika

Jak zawsze.

- Czekasz aż zatęskni?
- Za mną? Nie żartuj. Za mną się nie tęskni. Mnie się odrzuca, odkłada, zapomina.
- Ja bym tęskniła.
- Każdy tak mówi, a potem jest jak zawsze.
annika
Do ilu trzeba liczyć, kiedy się liczy na faceta?
— internety
annika
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromimyours imyours vialeksandra leksandra

September 16 2013

annika
9254 b193 390
Reposted frommalangacoco malangacoco viasadurday sadurday
annika
3006 171a 390
Reposted fromdepressionsucks depressionsucks viacongreve congreve

Reposted frominspired inspired vialeksandra leksandra
annika
annika
"Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego. Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać. Odchodził, a i tak wracał."

— o Włóczykiju
annika
Bo jak jest się samemu i ma się dużo czasu, to czytanie i palenie to są najważniejsze rzeczy.
— Andrzej Stasiuk
annika
zaczynam się poważnie zastanawiać, jak by to było: przez pełne dwadzieścia cztery godziny nie pomyśleć ani razu o swojej wadze, fryzurze, wadze, sylwetce, wadze, twarzy albo wadze. doba bez przeglądania się w każdej witrynie i wyrzutów sumienia przy jedzeniu. pierwsza taka doba od... nie wiem, kurwa, dawna, bo w sumie to dopiero ostatnio sobie przypomniałam, że podobno da się żyć inaczej
Reposted fromgoaskalice goaskalice vialittleproblem littleproblem
annika
4401 3e64 390
Reposted fromfsjhdsjv fsjhdsjv viatobecontinued tobecontinued
Boję się, że Ty wcale tego moje kochania nie czujesz, bo nie przejawia się ono w żadnej formie dbania o Ciebie. Chciałabym jednak, żebyś pamiętał, że ja o siebie też przecież nie dbam. Jestem czasem dla Ciebie nieczuła, ale ja i dla siebie jestem nieczuła. Zwłaszcza w drobiazgach. Nie zrobię Ci śniadania, ale wiesz – ja i sobie nie zrobię śniadania.

Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl