Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2013

annika
7186 c630 390
Reposted fromsaphirka saphirka viacynamon cynamon
annika
Reposted fromcouples couples viacynamon cynamon
Sponsored post
soup-sponsored
annika
5002 84c4 390
Reposted fromstylte stylte viacynamon cynamon
annika
piękna depresja za oknem
annika
7639 5a6e 390
znak na Patriarszych Prudach
"zabrania się rozmowy z nieznajomymi"
czyli Bułhakow w Moskwie 

Reposted fromjustblog justblog viabladzik bladzik
annika
6885 dea2 390
Reposted fromscorpix scorpix viabladzik bladzik
annika
1097 374c 390
Reposted fromtworcze tworcze viatobecontinued tobecontinued
annika
5251 ec55 390
Reposted fromfsjhdsjv fsjhdsjv viatobecontinued tobecontinued
annika
2543 2477 390
Reposted fromtygrysek tygrysek viatobecontinued tobecontinued
annika
3808 88d8 390
Reposted fromTheSnufkin TheSnufkin
annika
8899 f298 390
Reposted fromTheSnufkin TheSnufkin
annika

Za każdym razem, kiedy zechce Ci się zajrzeć do lodówki, albo zjeść te pyszne ciasteczka z szafki... powiedz sobie: NIE MAM NA TO CZASU. ZUPA SAMA SIĘ NIE ZREPOSTUJE. Po czym usiądź na tyłku i repostuj.

---Jak zupa uratuje Twoją figurę
Reposted fromkuszii kuszii viatobecontinued tobecontinued
annika
annika
2974 b440 390
Reposted fromfsjhdsjv fsjhdsjv viatobecontinued tobecontinued
annika
1864 c3ad 390
Reposted frommaardhund maardhund viatobecontinued tobecontinued
annika
1104 6441 390
Za magnez ! 
Reposted fromtygrysek tygrysek viatobecontinued tobecontinued
annika
  Boisz się, że odpowie nie tak, jak chciałeś, że zniszczy twoje złudzenia o wyjątkowości ostatnich miesięcy.
— 500 dni miłości
Reposted fromIriss Iriss viatobecontinued tobecontinued
annika
annika
1233 7959 390
Reposted fromzapiski zapiski viatobecontinued tobecontinued
annika
Zastanawiam się, co Bóg chciał mi udowodnić stawiając Ciebie na mojej drodze?
Reposted fromthesmajl thesmajl viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...